BioClean - Biologisk rensemiddel 10 L

Yderst effektiv biologisk rensemiddel til fjernelse af proteinholdig
og organisk kontaminering. Samt velegnet til lugtsanering.

Oprindelsesland: Danmark

Lagerstatus: Bestillingsvare - 14 dage

Vi kan normalt levere inden for 1- 4 hverdage.

Kontakt os hvis du har spørgsmål til nogle af vores produkter.

Vi tilbyder 14 dages fuld returret. 

Sikker online betaling.

Beskrivelse

Detaljer

Brugervejledning Påfør produktet direkte på det sted der ønskes renset, brug en børste der passer til materialet for at massere produktet ind, lad det sidde og tørre.

OBS: Ved spild kan det i sjældne tilfælde afsætte mærker på ubehandlede flader/gulve, ligesom alle andre væsker der ikke er rent (kalktfrit) vand H2O.

Indeholder: Alkoholer, C9-11 ethoxyleret.

FARE: Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsk­er.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kon­taktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i overens­stemmelse med lokale regler.

Indeholder 1,2-benzisothiazolinon, Subtilisin, Lipase.

Kan udløse allergisk reaktion.

BioClean indeholder følgende enzymer
Protease-, amylase- og lipaseenzymer.
Skal opbevares mellem. 10 - 40 grader celsius og utilgængeligt for børn.
1 liter rækker op til 10 m2.

Produktet kan bruges i sprayflasker eller dorsering¬sanlæg samt med klud eller moppe.
Deklarering i henhold til 648/2004:
15-30% Nonioniske overfladeaktive stoffer
5-15% Anioniske overfladeaktive stoffer
Parfume, Konserveringsmiddel (1,2-benzisothiazoli-none), Enzymer (Subtilisin, Lipase), Farve
Produktet er mest effektiv inden 2 år fra produktionsdatoen.
Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 6 måneder.

Må ikke opbevares i direkte sollys.

Varenummer

Varenummer

Varenummer 2120

Bedømmelser

Indsend din bedømmelse

Kun registrerede brugere kan skrive bedømmelser. Log ind eller registrer